KDO JSME?


Jsme konzultační společnost, specializující se na trénink obchodníků, manažerů a Sales Performance Management.

CO NABÍZÍME?


Vytváříme hodnotu pro organizace prostřednictvím projektů, pomocí aplikace nástrojů, technik a best practices s cílem zvýšit Business Perfomance zákazníka.

V ČEM SE DÁ TATO HODNOTA MĚŘIT?


Ve zvýšení obratu, zvýšení počtu nových zákazníků, ve vyšším zisku, ve vyšší hodnotě společnosti.

Klíčová fakta
 • Máme 22 let zkušeností.
 • Společnost od roku 2005 zrealizovala 400 mio Kč obrat v konzultačních službách.
 • Společnost je členem holdingu, dalším členem je společnost Palatinum Campus s.r.o., která zajišťuje vzdělání dělnických profesí za peníze EU - učňovská škola s desítkami oborů.
 • Máme 400 zákazníků.
 • Naše kurzy absolvovalo více jak 100.000 zaměstnanců.
 • Máme cca 350.000 zaměstnanců u našich zákazníků, které oslovujeme se školení.
 • Nabízíme 12 otevřených tréninkových programů v naší Business School.
 • Učíme v nich cca 100 moderních kompetencí pro obchod a řízení lidí.
Jak postupujeme
 • Pozvěte si nás a náš konzultant s Vámi projde 20 otázek, které Vám pomohou definovat vaše potřeby a vhodný projekt na jejich naplnění.
 • Přijďte se podívat na naše odborné semináře.
 • Tato služba je bezplatná a už tímto Vám pomůžeme urovnat si myšlenky a najít vhodný směr dalšího rozvoje společnosti.
Jaká je záruka, že to bude fungovat?
 • Máme za sebou 22 let zkušeností.
 • Máme reference - viz. referenční projekty.
 • Máme za sebou přes tisíc úspěšných projektů, archivovaných a k dispozici k nahlédnutí - samozřejmě s ohledem na mlčenlivost.

1

proškolených firem

1

proškolených zaměstnanců za rok

1

školení denně

Náš tým

Pavel Procházka

CEO


 • tel.: 602 777 824
 • prochazka@palatinumcampus.cz

Tamara Šindelářová

KAM, Partner


 • tel.: 736 532 785
 • sindelarova@palatinumcampus.cz

Martin Rejmíš

Project Manager, Partner


 • tel.: 773 990 520
 • rejmis@palatinumcampus.cz

Martin Zelinka

Project Manager


 • tel.: 777 756 974
 • zelinka@palatinumcampus.cz

Filip Novotný

Project Manager


 • tel.: 605 422 324
 • novotny@palatinumcampus.cz

Veronika Martinovská

Office & Project Coordinator


 • tel.: 778 477 146
 • martinovska@palatinumcampus.cz

Naše projekty

 • Konzultační projekty

  • Workshopy pro vytvoření procesu a nových postupů
   Workshopy pro vytvoření nástrojů
   Tréninky nových Core kompentencí
   Nové CRM řešení
   Kvartální milníky projektu
   Oxford koučování
   pro více informací klikněte zde

 • Projekty EU

  • Projekty EU se zabývá naše sesterská společnost Palatinum Campus s.r.o.

   Pro více informací ohledně dotací pro vzdělávání zaměstnanců klikněte zde.

Business School Palatinum
Manažerské dovednosti


Otevřené programy

Otevřené programy jsou základní formou tréninku pro manažery. Kurz má pevný obsah, pevný cíl, pevný termín a místo konání. Manažer se zde školí v kompetencích spolu s manažery jiných nekonkurenčních firem. Výhodou těchto programů je pevné kvalitní know-how, které je standardizované podle ISO norem. Každý manažer tam dostane stejnou kvalitu, v kterémkoli roce, kdy daný program navštíví. Tyto programy jsou základním stavebním kamenem kompetencí pro každého manažera v různých segmentech. Umíme touto formou dodat cca 50 kompetencí všem manažerům ve Vaší společnosti. Můžete se spolehnout na nejlepší kvalitu.

Tréninky na míru

Spočívají v tom, že si sami určíte termín, místo a sami si vyberete jenom ty kompetence, které Vás zajímají - poskládáte si „stavebnici LEGO“. Budou tam pouze účastníci z Vaší společnosti. Ušití tréninků na míru spočívá v tom, že se nebudou trénovat obecné situace, ale připravíme případové studie, které jsou zaměřené přesně na Vaši konkrétní firemní situaci. Tj. na to co vás trápí, co potřebujete zlepšit právě tento rok a právě s těmito zaměstnanci. Tím získáte trénink opravdu ušitý na míru.

Kromě výše zmíněných cca 50 kompetencí v otevřených programech, které můžeme pro vás upravit na míru, umíme naučit Vaše zaměstnance lépe zvládat ještě dalších cca 50 situací. Tedy situace, se kterými se mohou setkat buď v manažerské praxi anebo 50 situací, se kterými se mohou setkat v obchodní praxi. Z tak velkého množství kompetenci dokážeme postavit dvakrát za rok velmi přesné tréninky na míru a připravit tým ke zvýšení výkonnosti a motivace.

Oxford koučování

Skupinová forma vzdělání nemusí vyhovovat každému, stejně tak ne každý po tréninku ví, jak má nové poznatky aplikovat do své specifické praxe. Pro tento účel je určeno Oxford koučování.

V případě, že manažer absolvuje skupinové vzdělávání, mělo by následovat i jeho Oxford koučování.

Pro nejlepší české manažery doporučujeme Oxford koučování – pomocí esejí a pravidelných zkoušek.

Manažerská příručka

Popisuje a standardizuje postup manažera v konkrétních a opakovaných manažerských situacích a manažerských aktivitách (např. porada, 1:1, IHR).

Podřízeným umožňuje kvalitní přípravu na tyto aktivity.

Focus trénink

Speciální forma tréninku na míru, kde se neučí žádné know-how, protože se předpokládá, že je účastníci už mají. Trénují se pouze a výhradně konkrétní situace. Situace se definují, např. při jednání o nových podmínkách do ročního kontraktu s odběratelem se připraví speciální případové studie. Dále se připraví argumenty a námitky a drilovým tréninkem se trénují tak dlouho, až si je účastníci osvojí – „nácvik přesilovek v hokeji“.

Business school

Ze všech těchto komponentů - otevřených programů a tréninku na míru – je potřeba vybrat priority (50 kompetencí a 50 situací). Tyto priority se vybírají pomocí firemních cílů pro ten daný rok a pomocí firemních projektů na ten daný rok. Tyto cíle a priority Vám pomůže určit konzultant. Ten s manažerem prodiskutuje jeho cíle a podle nich se vybírají potřebné kompetence a staví se Business school.

Business School Palatinum
Prodejní kompetence


Otevřené programy

Otevřené programy jsou základní formou tréninku pro jednotlivé obchodníky. Kurz má pevný obsah, pevný cíl, pevný termín a místo konání. Obchodník se zde školí v kompetencích spolu s obchodníky jiných nekonkurenčních firem. Výhodou těchto programů je pevné kvalitní know-how, které je standardizované podle ISO norem. Každý obchodník proto dostane stejnou kvalitu, v kterémkoli roce, kdy daný program navštíví. Tyto programy jsou základním stavebním kamenem kompetencí pro každého obchodníka v různých segmentech. Umíme touto formou dodat cca 50 kompetencí všem obchodníkům ve Vaší společnosti. Můžete se spolehnout na nejlepší kvalitu.

Tréninky na míru

Spočívají v tom, že si sami určíte termín, místo a sami si vyberete jenom ty kompetence, které Vás zajímají - poskládáte si „stavebnici LEGO“. Budou tam tedy pouze účastníci z Vaší společnosti. Ušití tréninků na míru spočívá v tom, že se nebudou trénovat obecné situace, ale připravíme případové studie, které jsou zaměřené přesně na Vaši konkrétní firemní situaci. Tj. na to co vás trápí, co potřebujete zlepšit právě tento rok a právě s těmito zaměstnanci. Tím se z toho stává trénink opravdu ušitý na míru.

Kromě výše zmíněných cca 50 kompetencí v otevřených programech, které můžeme pro vás upravit na míru, umíme naučit Vaše zaměstnance lépe zvládat ještě dalších cca 50 situací. Tedy situace, se kterými se mohou setkat buď v manažerské praxi anebo 50 situací, se kterými se mohou setkat v obchodní praxi. Z tak velkého množství kompetenci dokážeme postavit dvakrát za rok velmi přesné tréninky na míru a připravit tým ke zvýšení výkonnosti a motivace.

Oxford koučování

Skupinová forma vzdělání nemusí vyhovovat každému, stejně tak ne každý po tréninku ví, jak má nové poznatky aplikovat do své specifické praxe. Pro tento účel je určeno Oxford koučování.

V případě, že manažer absolvuje skupinové vzdělávání, mělo by následovat i jeho Oxford koučování.

Pro nejlepší české manažery doporučujeme Oxford koučování – pomocí esejí a pravidelných zkoušek.

Obchodnická příručka

Popisuje a standardizuje postup obchodníka v konkrétních a opakovaných obchodnických situacích.

Obchodníkům umožňuje kvalitní přípravu na tyto aktivity.

Focus trénink

Speciální forma tréninku na míru, kde se neučí žádné know-how, protože se předpokládá, že je účastníci už mají. Trénují se pouze a výhradně konkrétní situace. Situace se definují, např. při jednání o nových podmínkách do ročního kontraktu s odběratelem se připraví speciální případové studie. Dále se připraví argumenty a námitky a drilovým tréninkem se trénují tak dlouho, až si je účastníci osvojí – „nácvik přesilovek v hokeji“.

Business school

Ze všech těchto komponentů - otevřených programů a tréninku na míru – je potřeba vybrat priority (50 kompetencí a 50 situací). Tyto priority se vybírají pomocí firemních cílů pro ten daný rok a pomocí firemních projektů na ten daný rok. Tyto cíle a priority Vám pomůže určit konzultant. Ten s manažerem prodiskutuje o jeho cíle a podle nich se vybírají potřebné kompetence a staví se Business school.

Konzultační projekty


Co je cílem

Cílem konzultačního projektu není dodávat klíčové kompetence, to je pouze součást.
Cílem konzultačního projektu je zvýšit Business Performance firmy.

Jak postupujeme při tvorbě konzultačního prodeje

Zjistíme ukazatele, které chcete zlepšit.
Popíšeme strategii společnosti, která má k těmto cílům vést.
Popíšeme nutné změny, které ve firmě budu za rok implementovány.
Stanovíme klíčové kompetence, které je potřeba týmu dodat.
Dohodneme kvartální milníky projektu.

Prostřednictvím těchto pěti kroků společně se zákazníkem definujeme změnový konzultační projekt.

Workshopy pro vytvoření procesů a nových postupů

Pokud se má strategie implementovat, je potřeba staré zvyklosti zaměnit za nové. Nejlepším způsobem je přepsat procesy do nové jednoduché podoby, aby každý věděl, jak má nově postupovat.

Workshopy pro vytvoření nástrojů

K novým procesům je potřeba i nových nástrojů, nových tabulek, nového IT systému, nových argumentačních námitkových bank i nových bank otázek. To vše je potřeba společně vytvořit, aby to lidé „koupili“.

Tréninky nových Core kompetencí

Součástí změnového projektu je trénink vybraných nových kompetenci a jejich měření.

Oxford koučování

Oxford koučování je založeno na objevování – na třech stupních poznání
 • Získání nových informací
  V tom je nová generace silná - Google apod. - informací může každý získat mnoho. Podstatné je, aby je dokázal správně pochopit a zařadit.
 • Pochopení ve správném kontextu a souvislostech
  Zde je první přínos Oxford koučování, protože se zaměřuje na domyšlení všech souvislostí, na porozumění v kontextu, na hlubokou vícevrstvou znalost, na seberozvoj a sebeuvědomění.
 • Schopnost využít dovednosti moudře v praxi
  Zde je druhý přínos Oxford koučování. Ve správných situacích a správným způsobem velmi šikovně, citlivě a moudře použít své dovednosti. A to vyváženě s ohledem na všechen kontext, aby koučovaný dosáhl svého cíle a zvýšil svou motivaci.
Cíle Oxford koučování
 • Rozvoj myšlení koučovaného - sám si pro praktickou oblast zpracuje esej, dokument, jak by danou oblast uchopil a řešil v praxi a kouč s ním probírá různé úhly pohledu. Nechává ho domýšlet problém, učit se, dopracovávat esej.
 • Rozvíjený se metodou objevování a oponentury sám učí, sám si zlepšuje svou esej a svůj způsob nazírání na věc. Sám si zpracuje nové nástroje a získá nové kompetence, kouč ho vede na cestě objevů.
 • Podle témat najdeme vhodného kouče, který se koučovanému bude věnovat.
Unikátnost metody Oxford koučování
 • Oxford koučování je unikátní metoda, kterou v současné době nikdo jiný na trhu nenabízí.
 • Její unikátnost spočívá jak v dosažených výsledcích, efektivitě učení, rychlosti a aplikaci poznatků do praxe, tak i v nárůstu motivace koučovaných a jejich engagementu.
 • Díky způsobu objevování odpovědí, zapojení různých koučů a zdrojů, najde koučovaný zcela jiné a nové pohledy na věc, které mu otevřou nové obzory v řešení jeho situace.
 • Umožní vám získat informace a kandidáty do talent poolu, uvidíte jejich proaktivitu a schopnost růstu.
 • Tato unikátní forma koučování přináší sebezkušenostní rozvoj. Není postavena na pasivním zlepšování a překonávání odporu koučovaného, ale na jeho engagementu, na hlubokém prožití nových poznatků a na hledání nových cest pro řešení vybraných situací.

Videa

Představení společnosti

Jak motivovat pracovníky

Výkonný manažer

Roman Paulus

Psychologie pro manažery

Akvizice v době krize